مکمل‌های غذایی، فرآورده‌هایی شامل ویتامین‌ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، فرآورده‌های گیاهی و طبیعی هستند که از راه دهان مصرف شده (تزریقی نیستند) و به عنوان مکمل در رژیم غذایی افراد استفاده می‌شوند.
مکمل‌های رژیمی - غذایی فرآورده‌هایی هستند که حاوی مواد مغذی بوده، فقدان و یا کمبود یک یا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می‌نمایند و از طریق ارتقاء عملکرد و یا پیشگیری از اختلالات دستگاه‌های مختلف بدن موجبات افزایش سلامت را فراهم می‌کنند. این گروه هیچگونه ادعای تشخیصی، پیشگیری و یا درمانی از یک بیماری خاص را ندارند و شامل  موارد به شرح زیر می باشند؛
ویتامین‌ها، املاح، گیاهان و مواد طبیعی، اسیدهای آمینه و هر ماده رژیمی دیگری که به منظور افزایش (TDI (Total Dietary Intake مورد استفاده قرار گیرد و یا هر ماده تغلیظ شده، متابولیت شده، تشکیل شده، استخراج شده و یا ترکیب شده از مواد ذکر شده را شامل می شود.