تاریخچه

در سال 1342 هجری شمسی (1963 ميلادی ) جمعی از فارغ التحصيلان دانشکده داروسازی  در ابقای رسالت حرفه ای و ملی و با اعتقاد راسخ به اولويت کيفيت دارو در نظام سلامت ، شرکت داروسازی روز دارو را تأسيس نمودند و به منظور تقويت رکن اعتقادی شرکت به موجب اساسنامه تا سال 1380 که شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل شد ، اجازه سرمايه گذاری فقط محدود به داروسازان بود.

شرکت روز دارو ابتدا در محيطی کوچک شروع به کار نمود و بعلت رشد سريع در توليد فرآورده های دارويی ، اولين سايت توليد را در شرق تهران احداث نمود . در سال 1377 به   جهت افزايش تقاضا برای محصولات روز دارو  و نيز ضرورت رعايت استانداردهای جديدGMP  ، دومين کارخانه نيز در غرب تهران در زمينی به مساحت 45000متر مربع در مکانی مناسب که توسط فضای سبز دلپذيری احاطه شده و زير بنای نزديک به 8000 متر مربع افتتاح گرديد.

 

واحدهای شرکت
اطلا عات

5

 

7 7
8 8