اخبار

 در تاریخ 30/05/93 مراسمی جهت تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز کارکنان ، با حضور خانواده آنان و مدیران شرکت برگزار گردید.در این مراسم از فرزندان ممتاز کارکنان ، در مقاطع تحصیلی مختلف با اهدا لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

 

مقالات