درباره ما

جمعی از فارغ التحصيلان دانشکده داروسازی در ابقای رسالت حرفه ای و ملی  با اعتقاد راسخ به اولويت کيفيت دارو در نظام سلامت ، شرکت داروسازی روز دارو را در سال 1342 هجری شمسی برابر با 1963 ميلادی تأسيس نمودند . این شرکت از سال 1380  از سهامی خاص به سهامی عام تبديل شد.
شرکت روز دارو ابتدا در محيطی کوچک شروع به کار نمود و بعلت رشد سريع در توليد فرآورده های دارويی، اولين سايت توليد را در شرق تهران احداث نمود. در سال 1377 به جهت افزايش تقاضا برای محصولات روز دارو و نيز ضرورت رعايت استانداردهای جديدGMP، دومين کارخانه نيز در غرب تهران در زمينی به مساحت 45000 متر مربع در مکانی مناسب افتتاح گردید، این کارخانه با زير بنای نزديک به 8000 متر مربع با فضای سبز دلپذيری احاطه شده است.  همچنین در سال 1390 کارخانه سوم در غرب تهران جهت ساخت سفالوسپورين های خوراکی وتزريقی به بهره برداری رسيد.

در حال حاضر شرکت داروسازی روز دارو به عنوان يکی از بزرگترين و معتبرترين شرکت های داروسازی  ايران در توليد اشکال دارويی  قرص، کپسول، پودر، بعضی از فرآورده های گياهی و سفالوسپورين های خوراکی وتزريقی فعالیت دارد.
 

ارزش های شرکت داروسازی روز دارو

 
 • ایفای رسالت حرفه ای در تامین نیاز های دارویی کشور
 • اعتقاد راسخ به اولویت کیفیت دارو
 • فعالیت های منطبق با قوانین مقررات GMP و GLP در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت در تولید
 • اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی برای پیشگیری از آلودگی خاک، آب وهوا
 • رعایت قوانین و مقررات جاری ایمنی و بهداشت حرفه ای وایجاد محیط سالم، ایمن و با انگیزه جهت کارکنان
 • ایجاد تعادل و توازن در رعایت حقوق ذینفعان
 • مسئولیت پذیری
 • بهبود مستمر و نوآوری

 

خط مشی نظام های مدیریتی

 

شرکت داروسازی روزدارو(سهامی عام) از دير باز در راستای انجام مسئوليت های اجتماعی خود ضمن تلاش برای ارتقای سلامت جامعه و حفاظت از محيط زيست جهت اثبات تعهد خود به فرهنگ کيفيت و ايجاد اطمينان همچنین افزايش رضايت مشتريان و کارکنان و بهبود مستمر در فرايندها تلاش نموده است.

شرکت روز دارو متعهد است تمامی فعاليت های خود را؛

 • منطبق با قوانين ومقررات GMP  و GLP  در راستای حفظ و ارتقای کيفيت دارو
 • منطبق با قوانين و مقررات جاری زيست محيطی برای پيشگيری از آلودگی خاک ، آب و هوا
 • منطبق با قوانين و مقررات ايمنی و بهداشت حرفه ای و ايجاد محيط سالم ، ايمن و با انگيزه جهت کارکنان

برنامه ريزی نمايد تا به بالاترين سطح رضايت مشتريان و ساير طرف های ذينفع دست يابد.
از اين رو با استقرار نظام های مديريت کيفيت ، زيست محيطی ، ايمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس آخرين ويرايش استانداردهای مديريتی جهانی

 • ISO  9001 
 • ISO 14001  
 • OHSAS 18001  
 • گواهی های مستند سازی و آموزش در جهت بهبود مستمر عملکردها و توسعه پايدار شرکت ، اهداف و تعهدات خود را تعريف و اجرا می نمايد.

کليه مديران و سرپرستان بخش ها و واحدهای شرکت موظف می باشند، ضمن ارائه آگاهی و آموزش به کارکنان خود نسبت به درک آرمان و اهداف فوق اطمينان حاصل نموده و با نماينده مديريت در استقرار و نگهداری مؤثر سيستم های ياد شده همکاری جدی مبذول نمایند. 

 

سيستم مديريت کيفيت

 

 شرکت داروسازی روز دارو از سالهای آغازين تأسيس ، به همت رهبران متعهد خود ، گام در مسير سفر بی پايان کيفيت و سر آمدی سازمان گذارده است.

آغاز اين سفر با برگزاری دوره های همگانی آشنايی با مفاهيم و مبانی سيستم های مديريت کيفيت بود که طی اين دوره ها تقريباً تمامی مديران ونيز کارشناسان مرتبط و تأثيرگذار بر امر کيفيت و سرآمدی سازمان ، آموزش های لازم را ديده و با مفاهيم پايه ای کيفيت آشنايی پيدا کردند. آموزش های مذکور منجر به تغييرات بنيادين در سازمان گرديد و استقرار سيستم مديريت کيفيت براساس استاندارد ISO 9001  و تغيير نگرش از ديدگاه وظيفه ای به ديدگاه فرآيندی از اولين دستاوردهای آن بوده است. روند مذکور با استقرار انواع سيستم ها و استانداردهای مديريتی چون OHSAS 18001 وISO 14001 و همچنين گواهی های 10015  و10013 و ساير ابزارهای کيفی تکميل شد.

به منظور هماهنگی و شفاف سازی فعاليتها و تعهدات کيفی سازمان ، نظامنامه سيستم مديريت يکپارچگی شرکت داروسازی روزدارو تهيه و جاری گرديده است که فعاليتها و عمليات هماهنگ و سازمان يافته جهت حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت محصولات، کارآيی و اثر بخشی فرايندها ، سلامتی کارکنان وحفاظت محيط زيست در محدوده مرتبط با فرايندهای شرکت در آن تشريح شده است.