اختلالات جنسی عبارتند از هرگونه مشکل در داشتن رابطه جنسی طبیعی با شریک جنسی و ناتوانی در انجام فعالیت های جنسی. این اختلالات میتوانند شامل اختلالات ارگاسم، مشکل در نعوظ، کاهش میل جنسی و... باشند. تادالافیل و سیلدنافیل از جمله داروهای مورد استفاده در درمان اختلال در نعوظ و افزایش فشار خون شریانی ریوی هستند.