سرماخوردگى یک نوع عفونت دستگاه تنفسى فوقانى است که بیش از ۲۰۰ نوع ویروس منجر به بروز آن میشوند. رینو ویروس ها شایع ترین علل شناخته شده سرماخوردگى بوده و از راه دهان یا بینى وارد بدن فرد مى شوند. گرچه سرماخوردگى میتواند از طریق عطسه یا سرفه منتقل شود، اغلب تماس دست با دست با شخصى که سرماخورده است یا استفاده از وسایل مشترک مثلاً حوله، تلفن و... باعث انتقال بیمارى مى گردد. بیمار در ابتداى دوره عفونت ممکن است دچار خارش یا گلودرد، احتقان و گرفتگى بینى، بدن درد یا سردرد خفیف باشد. به مرور سایر علائم سرماخوردگى نظیرعطسه و سرفه، آبریزش چشم و بینی، تب خفیف و خستگی عارض می شود.