یک مکمل غذایی، محصولی است که از طریق دهان وارد بدن شده و حاوی ترکیبات مغذی است که به منظور کامل کردن رژیم غذایی مصرف می شود. ترکیبات غذایی در این محصولات شامل: ویتامین ها، مواد معدنی، گیاهان دارویی و غیر دارویی، اسیدهای آمینه و موادی مانند: آنزیم ها، بافت ها، مواد ترشحی غدد و متابولیت ها است. مکمل های غذایی ممکن است عصاره باشند و در فرم؛ قرص، کپسول، ژل نرم، کپسول های ژل مانند، مایع یا پودر یافت شوند.