مُسکن یا درد زُدا دسته‌ای از داروهای بسیار پر کاربرد در پزشکی هستند که برای کاهش درد و کنترل آن استفاده می‌شوند. مسکن‌ها با ساز و کارهای مختلف بر اعصاب مرکزی یا محیطی تأثیر می‌گذارند. داروهای مسکن را می توان به 3 دسته کلی خانواده استامینوفن، خانواده اوپیوئیدی و خانواده NSAID تقسیم کرد. استامینوفن یکی از مهمترین و پرکاربردترین مسکن‌ها است؛ که علاوه بر ویژگی ضد درد دارای خاصیت ضدتب نیز هست. دسته‌ی مهم دیگر مسکن‌ها، اپیوییدها هستند که سردسته آن مورفین و سایر مشتقات تریاک است. این مسکن ها از مشتقات تریاک بوده و در مغز وارد می شوند. NSAIDs یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داروهایی هستند که به صورت محیطی عمل کرده و مانند مسکن های اُپیوئیدی وارد مغز نمی شوند. بر اساس نوع و شدت درد استفاده از مسکن ویژه توصیه می‌شود.

انواع درد و روش های کنترل آن

سردرد کنترل تب درد عضله آرتروز درد قاعدگی دندان درد کمر درد سرماخوردگی