به ورود، رشد و نمو میکروب‌ها یا انگل در زخم یا یک اندام از موجود زنده (میزبان) عفونت می‌گویند. عامل عفونت می‌تواند انواع ویروس، انگل، باکتری، قارچ و ........ باشد. تب‌خال یا هرپس سیمپلکس یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می‌شود و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه ‌تاول‌های ریز نمایان می‌شود. ویروس هرپس سیمپلکس عامل بیماری تب‌خال در صورت، آلات تناسلی هر دو جنس، مغز، چشم و گاهی حتی فلج بل نیز می‌گردد. داروهای ضد ویروس یک کلاس از داروها هستند که به طور خاص برای درمان عفونت‌های ویروسی استفاده می‌شوند.