تماس با ما

تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک 1 

تلفن:02144983451
فکس: 02144983151
تلفن امور سهام : 02182713348 - 02182713301 - 02182713330