خلاصه مجمع سالیانه شرکت داروسازی روز دارو

مجمع  سالیانه روز دارو با نتایج درخشان:
۱: رشد ۱۳۹ درصدی درآمد عملیاتی
۲: افزایش ۱۵ برابری سود خالص عملیاتی
۳: کاهش ۴ درصدی نسبت هزینه های مالی به فروش
۴: کاهش ۲۰درصدی  دوره وصول مطالبات
۵: اخذ گواهینامهGMP سایت دو
۶: ایجاد واحد صادرات و ارسال محموله به ونزوئلا و افغانستان و تاجیکستان...
۷: کاهش ۴۰ درصدی تخفیفات 
۸: ایجاد ۲۴ شغل جدید