روز دارو و تقدیر از برگزیدگان اولین دوره مسابقه کتابخوانی

مراسم تقدیر از برگزیدگان اولین دوره مسابقه کتابخوانی در شرکت روز دارو با حضور مدیرعامل محترم شرکت در تاریخ ۲۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ برگزار گردید و از افراد برگزیده قدردانی بعمل آمد.