روز دارو و سومین روز از نمایشگاه همایش داروسازان

در سومین روز از بیستمین همایش داروسازان در هتل المپیک با حضور مدیر عامل محترم شرکت مثل روزهای سابق این کنگره شاهد استقبال پزشکان و داروسازان از غرفه شرکت روز دارو و دیدار مسئولان و مدیران با ایشان بودیم.