شنبه, 8 بهمن, 1401

شرکت داروسازی روزدارو و ثبت رکورد فروش ۷۰ میلیارد تومانی

به گزارش روابط عمومی شرکت دارو سازی روزدارو  با تلاش تمامی پرسنل وهمکاران عزیز شرکت توانست با ثبت رشد فروش ۳۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، در دیماه ۱۴۰۱ موفق به ثبت رکورد فروش ۷۰ میلیارد تومانی شود