عدم آگاهی از اختلال عصبی

یک چهارم جمعیت جهان از بیماری های عصبی رنج میبرند ( بیماری صرع ، افسردگی ، آلزایمر ، اختلال دو قطبی و ..) و این در حالی است که اکثر این افراد از بیماری خود بی اطلاعند. در این میان علوم پزشکی دست یاری به سوی جامعه انسانی دراز کرده و تحفه ای از جنس آرامش برای او به ارمغان آورده است. روزدارو، با بیش از نیم قرن تجربه، همراه همیشگی مردم ایران
دسته بندی ویدیو: